Adresa:

Václavské nám. 19, čp. 832/II
Katastr: Nové Město
Praha 1

Vlastník:

Josefská 1, a.s.,
Mostecká 12/49
Praha 1

Popis objektu:

Objekt je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO, je chráněn dle citovaného zákona a nařízení vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě a je zapsanou kulturní památkou r.č. 1- 1144.  

Jedná se o budovu bývalé pojišťovny Assecurazioni generali postavenou roku 1896 v neobarokním stylu podle plánů B. Ohmanna z roku 1895, které byly doplněny návrhem O. Polívky. Bezprostřední následnost návrhové práce dvou významných architektů rozličného tvůrčího zaměření, zajímavý kontrapost jejich projevů a výsledná syntéza vlastního díla daly vzniknout velmi významné architektuře v pražském prostředí ojedinělé. Palác je opravdový skvost neobarokní architektury s prvky neorenesance a nepatrnými náznaky secese.

Budova byla postavena jako palác významné pojišťovny s velkým důrazem na architektonickou reprezentaci, která se neomezovala pouze na hlavní přístupové prostory, ale uplatnila se v převaze místností hlavního křídla do Václavského náměstí i křídla při Jindřišské ulici. Náročně architektonizovány a bohatě zdobeny jsou nejen hlavní uliční fasády, ale i průčelí obou dvorů, které mají charakter palácového nádvoří. Přes nevhodné a degradující úpravy a adaptační znehodnocování objektu v 60. a 70. letech si objekt zachoval svoji architektonickou i uměleckou integritu a z pohledu památkové péče je schopen rehabilitace. V interiéru se z doby výstavby objektu zachovalo nejen zřetelně čitelné dispoziční uspořádání, ale i převážná většina původních uměleckých a uměleckořemeslných prvků. Jedná se především o výzdobu vstupní haly v patě velkého monumentálního schodiště a zvláště pak toto samotné schodiště s přilehlými prostory. Ale i dvě menší schodiště si uchovaly téměř původní podobu s teracovou dlažbou podest, okázalým zábradlím a okny s leptanými skly a dekorativními mřížemi. Zejména v prostorech uličních křídel se dochovalo velké množství štukové výzdoby, výplní dveří i oken včetně táflování a původního kování, podlahy tvořené vlysy a kazetovými parketami. Veškeré konstrukce a prvky jsou nedílnou součástí celého stavebního organismu a architektonického řešení a jsou předmětem památkové ochrany objektu. Stavba se nachází na území Pražské památkové rezervace v místech s intenzivním středověkým osídlením, jehož relikty je nutné před odborně archeologicky prozkoumat.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Rekonstrukce budovy bývalé pojišťovny Assecurazioni generali lze vyzdvihnout úspěšnou realizaci zastřešení prvního dvora subtilní ocelovou konstrukcí, i přesto že zastřešování dvorů v zásadě není v souladu s památkovými zájmy. Tato konkrétní konstrukce ovšem neruší a je kvalitně řemeslně provedena.

Ve vysoké kvalitě byly provedeny restaurátorské práce v prostoru tzv. Císařského schodiště (obnova mozaikových dlažeb, repliky svítidel, očištění mramorových obkladů, zlacení, zábradlí schodiště atd.). Rovněž fasáda, na kterou byl poskytnut grant, byla úspěšně obnovena. V objektu bylo zachováno základní dispoziční řešení, otvorové prvky byly kvalitně repasovány a dle potřeby doplněny stejnými kopiemi dle původních.