Sokolovská 33 - po opravě

Adresa:

Sokolovská 33
Karlín
Praha 8

Vlastník:

Městská část Praha 8

Popis objektu:

Řadový činžovní dům byl postaven podle plánů Josefa Kudláčka z r. 1864 (plán hlavní fasády z r. 1869). Průčelí do ulice je neogotické z r. 1869. První patro má nad průběžnou římsou nad přízemím v ose průčelí hranolový arkýř, který ve druhém patře přechází do polygonu a ve třetím je ukončen balkonem s neogotickým zábradlím. Okna v horní úrovni arkýře a vstup na balkón jsou ukončeny lomenými oblouky s kružbami. Celé průčelí je sedmiosé (přičemž prostřední osu tvoří arkýř a v parteru vrata průjezdu). Fasáda je dále členěna mělkou bosáží, kordónovými římsami, pravoúhlými šambránami a výraznou korunní římsou s gotickou arkaturou.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Na žádost vlastníka nemovitosti a pod dozorem zástupců památkové péče proběhla oprava fasád a kompletní výměna oken v celém domě, který byl již ve značně zanedbaném stavu. Veškeré práce byly prováděny dle závazného stanoviska MHMP OKP č. j. MHMP 102240/2010/Kou za dne 21. 4. 2010.

Kar sokolovská 33 - před opravou   Sokolovská 33 - před opravou   Sokolovská 33 - po opravě   Sokolovská 33 - po opravě   Sokolovská 33 - po opravě