sokolovská 130-428

Adresa:

Sokolovská 130, čp. 428
Karlín
Praha 8

Vlastník:

společnost ABM GmbH, s.r.o., IČ 457 92 551, Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, Petr Klimka, Křižíkova 489/66, 186 00 Praha 8

Popis objektu:

Řadový nájemní čtyřpodlažní dům byl postaven v roce 1904 stavitelem Aloisem Stárkem, je součástí památkové zóny Karlín. Fasáda je mělce členěná, eklektická se secesními prvky, má osový nakoso vystupující arkýř v úrovni 2. NP, s balkónem v 3. NP, mělké lizény a plochou přízemí členěnou rustikou (fasáda zcela shodná s čp. 429). Okna uliční fasády jsou dřevěná špaletová dvoukřídlá s obdélnými nebo půlkruhovými nadsvětlíky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Na žádost vlastníků objektu a pod dozorem MHMP OPP došlo k opravě a nátěru uliční fasády v barevnosti co nejvíce přiblížené původní nalezené při sondážním průzkumu. Rekonstrukce fasády byla realizována na základě kladného závazného stanoviska MHMP OPP č.j. MHMP 665409/2009/Kou ze dne 27.10.2009.