Po dvou letech skončila rekonstrukce pražské výstavní galerie Mánes. Kromě výstav nabídne objekt prostory i pro další multikulturní aktivity, jako jsou přednášky, projekce, workshopy i aukce. Nyní se vybírá nájemce pro kanceláře, restauraci a prodejnu. Poté by se mělo začít s výstavami.

Jedním z hlavních smyslů rekonstrukce, která začala na jaře roku 2012, bylo opravit budovu do původní funkcionalistické podoby z 30. let a instalovat zde moderní technologie, bez kterých se moderní galerie neobejde. V objektu je nově vybudována klimatizace včetně strojoven, vytápění včetně zdrojů vytápění tepelnými čerpadly, rozvody elektřiny vč. svítidel, nové výtahy a protipovodňová opatření. Uskutečnila se renovace obvodového pláště včetně oken a výkladců, střechy a světlíků. Byla odstraněna většina vnitřních příček, podhledů a dalších nepůvodních prvků, které se v interiéru postupně navrstvily za posledních 80 let.

Hlavní částí nově bezbariérové budovy zůstává výstavní síň, která splňuje nejnáročnější technická kritéria. Ve spodním podlaží vznikly dva multifunkční sály, které poskytnou zázemí pro pořádání nejrůznějších akcí. Obnovena je také restaurace a kavárna s terasou. Na ochozu jižní strany budovy by měl být nový galerijní obchod, v horním podlaží budou administrativní prostory.

Výstavní síň Mánes vznikla v roce 1930 jako součást budovy Spolku výtvarných umělců Mánes podle projektu Otakara Novotného. Čistě funkcionalistická budova nahradila zbourané Šítkovské mlýny a v sousedství jejich pozůstatku, renesanční vodárenské věže, vytvořila jednu z dominant vltavských břehů. První akcí, pořádanou v ještě nehotovém interiéru galerie, bylo v březnu 1930 slavnostní shromáždění k 80. narozeninám prezidenta Masaryka, který též na stavbu galerie přispěl.