Popis objektu:

Hrobka byla postavena na počátku 19. století a představuje mimořádně pozoruhodný doklad klasicistní architektury. Prvním pohřbeným dne 24. 12. 1813 byl hrabě Wolfgang Maria Czernin. Uvnitř klasicistní hrobky se nachází 36 sklípků na rakve.
Fasády objektu jsou tvořeny lícovým cihelným zdivem a jsou rámovány pískovcovým soklem a římsami. Právě tento ojedinělý fasádní plášť z cihelných tvarovek se podílí na památkové hodnotě objektu, a proto v březnu roku 2012 byla hrobka prohlášena za kulturní památku. Nejvýraznějším prvkem fasád je dveřní portál ve formě edikuly s černínským erbem v tympanonu nad římsou.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Na žádost správce dotčené nemovitosti Městské části Praha–Vinoř byla provedena  oprava střechy, restaurování cihlového fasádního pláště, kamenné střešní římsy, kordonové římsy a římsy atiky, obnova soklové části, repase vstupních kovových dveří a restaurování interiéru hrobky.
Tyto práce byly provedeny v souladu se závazným stanoviskem MHMP. Provedenými pracemi byl obnoven autentický dobový vzhled tohoto klasicistního objektu a tím došlo k  estetickému zhodnocení dané kulturní památky.

Náklady na tuto rekonstrukci byly částečně hrazeny z grantu hl. m. Prahy. Více ZDE.