Vlastník : Obec hl.m. Praha – městská část Praha 2, IČ 00063461, náměstí Míru 20, Praha 2

Popis objektu :
Předmětný šestipodlažní nájemní dům byl realizovaný v roce 1925 jako součást uzavřené blokové zástavby činžovních domů. Objekt  byl postaven současně s domem č. p. 710, architektonické řešení fasády je shodné (jednoduchá hladká fasáda členěná pouze římsami a plastickým orámováním v 5. a 6. NP), vstup do domu je zdůrazněn geometricky řešeným portálem s kamenickou úpravou.

Úspěchy z hlediska památkové péče :   
Pod dozorem odboru památkové péče MHMP a Národního památkového ústavu, odborného pracoviště v hl. m. Praze proběhla oprava fasády včetně výměny oken. Špaletová uliční okna jsou vyměněna za nová, v odpovídající profilaci a původním provedení. Barevnost fasádního nátěru vychází ze sondážního průzkumu původní barevnosti. Vstupní portál z umělého kamene byl očištěn od nepůvodního nátěru a uliční vstupní dveře do domu byly repasovány.