Objekt se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Základem budoucí potřeby postavit Hasičský dům bylo osamostatnění České zemské jednoty hasičské v roce 1891, která vytvořila ucelenou organizaci dobrovolného hasičstva. Nastal obrovský rozmach této organizace. Tato situace si vyžádala, aby v hlavním městě vznikla ústřední kancelář pro řízení celé jednoty dobrovolného hasičstva. V roce 1923 byl koupen dům v Rubešově ulici číslo 17 na Vinohradech. Po čase začal být malý a bylo rozhodnuto o stavbě nového domu. Vznikl stavební výbor, který 20. ledna 1926 rozhodl o koupi stavebního pozemku na rohu vinohradských ulic Římské a Blanické. 28. září 1926 byl položen základní kámen. Položení základního kamene se zúčastnil i president republiky T.G.Masaryk  Stavební povolení bylo vydáno 31.prosince 1926.

Vedle objektu Hasičského domu požádal stavební výbor současně Magistrát hlavního města Prahy o povolení přístavby jeviště v nádvorním traktu, aby mohl být rozšířen biografický sál. Úprava divadelního a biografického sálu byla schválena a realizována. Tím ve dvoře vznikl objekt, kde v suterénu byl muzejní sál a šatny divadla, v prostředním patře byl divadelní sál a nad divadelním sálem vznikl velký společenský sál. Tento sál byl určen k pořádání velkých hasičských shromáždění, výročních sjezdů a pro společenskou zábavu. Tato část byla nyní za přispění grantu MHMP OPP opravena a uvedena do původního stavu, co se týká vnějšího vzhledu.

Majitel objektu se rozhodl pro opravu fasády a výměnu oken divadla. Při opravě fasády došlo k výměně oplechování a prověření stavu zábradlí. Nevyhovující zábradlí bylo nahrazeno replikou, ostatní ponecháno a natřeno. Na fasádách nad úrovní nejnižší terasy byly opraveny stávající štukové omítky.  Výměna oken byla provedena z důvodu jejich špatného stavu a při té příležitosti bylo využito možnosti návratu k původnímu rozměru oken a k původnímu vzhledu objektu divadla. K návratu k původní velikosti oken se investor rozhodl v místech nad sálem divadla, kde bývala restaurace. V současné době je v těchto prostorech archiv, investor však plánuje přeměnit tento prostor na zasedací sál a vrátit se tedy k podobnému využití sálu jako v minulosti. Dále byla provedena výměna stávajících plných dveří za prosklené a to z prostoru bývalé restaurace na terasu. 

Náklady na tuto rekonstrukci byly částečně hrazeny z grantu hl. m. Prahy. Více ZDE.