Popis objektu:
Řadový bytový dům s novobarokní fasádou byl postaven roku 1910. Uliční fasáda je ve čtyřech podlažích pětiosá se štukovým dekorem a nad korunní římsou s dvoupatrovým štítem. V horní části štítu po stranách oválného okénka vystupuje reliéf dvou orlů.Ve veřejném interiéru v historizujícím slohu se zčásti dochovala původní dlažba, vstupní dveře do domu a do bytů, které byly překryty druhotnými nátěry. Originální zasklení lodžiových stěn z pískovaného skla se secesním dekorem se dochovalo pouze torzálně. Ztvárnění exteriéu a veřejného interiéru tohoto domu dokumentuje výtvarné cítění a řemeslné dovednosti své doby.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena  oprava a nátěr uliční fasády, oprava a nátěr špaletových oken uliční fasády, repase vstupních dveří do bytů, obnova zasklení lodžiových stěn a vstupních dveří v uliční i dvorní fasádě pískovaným sklem dle dochovaného originálního zasklení. Barevné řešení uliční fasády, oken a dveří bylo určeno na základě provedeného sondážního průzkumu.Tyto udržovací práce byly provedeny v souladu se závazným stanoviskem MHMP OPP S-MHMP 979931/2011. Provedené práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu a napomohly k funkčnímu a estetickému zhodnocení daného objektu.

Objekt byl opraven za přispění grantu hl. m. Prahy. Více zde.