Adresa:

Nerudova 21, č. p. 246
Malá Strana
Praha 1

Vlastníci:

  • Horák Hynek,  Husitská 705/54, 130 00 Praha - Žižkov
  • Horák Jan, Česákova 424/6, 182 00 Praha - Střížkov
  • Horák Miroslav,  Brunclíkova 1721/21, 162 00 Praha - Břevnov
  • Horák Pavel, Brunclíkova 1721/21, 162 00 Praha - Břevnov

Popis nemovitosti:

Jedná se o měšťanský obytný dům. Objekt od konce 16. stol. patřil k  stavebnímu celku Hansturkovského domu, jehož jádrem bylo nynější č. p. 248/III. Po rozpadu tohoto celku na počátku 19. stol. se dům osamostatnil. V letech 1802 - 1809 byl přestavován, dále byl rozšířen roku 1847. Nynější vzhled domu nese známky těchto klasicistních úprav. Dům je na mimořádně exponovaném místě Pražské památkové rezervace, je součástí Královské cesty.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

MHMP OKP zjistil při obhlídce nemovitosti dne 20. 4. 2010, že na uliční fasádě nemovitosti byl umístěn reklamní poutač v podobě karikaturně zeleně natřeného bicyklu s reklamním nápisem bez vydaného závazného stanoviska MHMP  OKP podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné zařízení  působilo ve vztahu k dotčené kulturní památce i historickému prostředí Malé Strany nevhodně a rušivě.

Vlastníci a nájemci nemovitosti byli sdělením MHMP OKP ze dne 22. 4. 2010 poučeni o povinnostech stanovených památkovým zákonem a vyzváni k odstranění předmětného reklamního zařízení. Při následujících kontrolních obhlídkách nemovitosti dne 24. 5. 2010 a 24. 9. 2010 bylo zjištěno, že  reklamní poutač byl z nemovitosti sejmut a nebyl znovu osazen.