Adresa:

Letohrádek Kinských, čp. 98
Holečkova 2
Katastr: Smíchov
Praha 5

Vlastník:

  • Česká republika
  • Právo hospodaření s majetkem: Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha, 11579 

Popis objektu:

Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 1-1389/1 a je v památkové zóně Smíchov, prohlášené vyhláškou HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

Letohrádek (vila) Kinských je součástí areálu kulturní památky Vila Kinských. Rozlehlý park tvoří přírodní prostředí, v němž je začleněna architektura volně stojících objektů a plastik. Empirový šlechtický letohrádek Kinských byl postaven v letech 1827–1831 vídeňským architektem J. Kochem a patří k nejvýznamnějším pražským památkám tohoto slohového období. Od roku 1905 je zde umístěna expozice národopisného oddělení Národního muzea, která se po několikaleté odmlce do nově zrekonstruovaných prostor opět vrací. Areál je zván také areálem vily Kinských a je „vynikajícím dokladem předměstského šlechtického letohrádku obklopeného rozlehlým parkem, proměněným později na veřejnou zahradu. Ojedinělý areál, v němž je působení architektury plynule napojeno na přírodně zahradní řešení parku. Areál je rozložen na západním svahu Petřína za pásem středověkého a barokního opevnění Malé Strany. Mimo samotný objekt letohrádku zahrnuje řadu dalších objektů a drobných plastik, které jsou součástí řešení zahrady.“ (cit. z Nemovité kulturní památky hlavního města Prahy, operativní seznam, svazek II, Pražský ustav státní památkové péče a ochrany přírody, Praha 1990)

V roce 2003 byly schváleny návrhy na tyto restaurátorské a rekonstrukční práce:

  1. restaurování vnitřních fasád a kamenných prvků
  2. restaurátorská oprava vnějších fasád včetně kamenných prvků
  3. restaurování závěsných lustrů a nástěnných lustrů
  4. odborná oprava všech truhlářských prvků (okna, dveře) a podlah
  5. obnova parku v okolí letohrádku.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Celková rekonstrukce objektu byla pod přísným dohledem MHMP-OPP. Za obzvláště zdařilé lze považovat kvalitně vyrobené repliky nedochovaného zábradlí hlavního schodiště. Při výrobě se vycházelo z několika dochovaných sloupků a fotodokumentace. Velice profesionálně byly restaurovány historické závěsné lustry a nástěnné lampy. Byly zhotoveny přesné repliky vnějších křídel dřevěných oken a doplněno veškeré kování: Provedení probarvené fasády vycházelo z předcházejících restaurátorských průzkumů. Z řemeslného hlediska je nutné také upozornit na úspěšnou obnovu parketové podlahy.