Hanavský pavilon - po odstranění zákrytu

Adresa:

Letenské sady
Holešovice
Praha 7

Vlastník:

Městská část Praha 7, nábř. Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha

Popis objektu:

Hanavský pavilon byl postaven pro Jubilejní výstavu roku 1891 a byl darován majitelem, knížetem Hanavským, městu Praze. V roce 1898 byl přenesen do Letenských sadů. Postaven byl podle projektu architekta Heisera, litinové eklektické prky provedl modelář Z. Fiala podle nákresů architekta Hercíka. Pavilon je významnou uměleckohistorickou, ale i technickou památkou.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Na vyhlídkové terase Hanavského pavilonu byl postaven prosklený zákryt konzumačního prostoru, který byl tvořen plastovou prosklenou konstrukcí s imitací dřeva a který poškozoval vzhled, autenticitu, památkovou a estetickou hodnotu nemovitosti. Proto MHMP OKP zahájil nápravné řízení dle § 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s účelem zajistit odstranění instalovaného zákrytu. Odstranění zákrytu nařídil MHMP OKP rozhodnutím ze dne 23.8.2010. Dne 26.8.2010 bylo zjištěno, že zákryt byl odstraněn.

Hanavský pavilon - po odstranění zákrytu   Hanavský pavilon - se zákrytem