Adresa:

Lázeňská 11, čp. 285
Katastr: Malá Strana
Praha 1

Vlastník:

UNISTAV a.s.

Popis objektu:

Objekt Lázeňská 11 prošel složitým stavebně-historických vývojem postupného srůstání několika středověkých domů. Nalézají se v něm rozlehlé gotické sklepy a řada interiérů z pozdějších slohových období, z nichž zejména hodnotné, ba unikátní jsou kompaktně dochované historizující interiéry ve 3. nadzemním podlaží. Kromě toho se ve stavbě nalézá množství barokních dveří, hodnotných historických parket, ale též například stavebním vývojem převrstvených freskových maleb.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

MHMP-OPP ocenil mimořádně citlivý přístup k vododrovným i svislým konstrukcím a zachování hrubých podlah a zásypů při obnově objektu Lázeňská 11. Došlo k velkoplošné rekonstrukci a restaurování původních barokních výmaleb, povrchů a omítek. Za zdařilé je z hlediska památkové péče považováno vytváření věrných kopií historických dveří, vnitřních oken a výplňových prvků.

Došlo také k důslednému zachování historických dispozic objektu s minimem nových příček a bourání a k zachování sklepů v původní funkci bez restauračních a jiných veřejných zařízení.