kaple Nejsvětější Trojice - po opravě 1
kaple Nesypka - probíhající oprava   kaple Nesypka - před opravou    kaple Nesypka - před opravou 2   kaple Nejsvětější Trojice - po opravě 2   kaple Nejsvětější Trojice - po opravě 1

Adresa:

parc. č. 3333 při č. p. 108, k. ú. Smíchov, Praha 5, U Nesypky 2

Vlastník:

JUDr. Karel Muzikář, Plaská 590/13, 150 00 Praha 5

Popis objektu:

Původně raně barokní stavba ze 17. století byla kaplí dnes již zaniklé usedlosti Nesypka. Její dnešní podoba pochází z roku 1732, kdy byla přestavěna majietelem Jiřím Nesybou. V rámci josefínských reforem byla zrušena, ale už v roce 1821 v ní byla náboženská činnost obnovena.

Dispozičně je kaple centrální stavbou se segmentově vypouklými stěnami a zvoncovitou střechou, zakončenou věžičkou s lucernou.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Z podnětu MHMP - OKP bylo vydáno závazné stanovisko č. j. S-MHMP 267415/2008/Mor  ze dne 3. 7. 2008 a bylo započato s celkovou rekonstrukcí kaple.