Adresa:

Havlíčkovy sady – viniční altán, č.p. 58b
Katastr: Vinohrady
Praha 2

Vlastník:

Hlavní město Praha - svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 2

Popis objektu:

Viniční altán je součástí památkově chráněného areálu Gröbeho vily (Grébovka, Havlíčkovy sady). Je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek pod r. č. Ú. s. 1 – 1310/8. Dřevěný altán s vyřezávanými konstrukčními prvky je zakomponovaný do prostoru vinice na jižním svahu v areálu. Rozsáhlý komplex tohoto honosného sídla vznikl v letech 1871-1888. Po smrti průmyslníka Gröbeho pražská obec počátkem 20.století vykoupila celou nemovitost a ze soukromé zahrady se stal městský park.

Úspěchy z hlediska památkové péče: 

V letech 2002 – 2004 proběhla rekonstrukce viničního altánu v souvislosti se změnou jeho využití na provoz občerstvení a vinárny. Zahrnovala jednak vytvoření repliky dřevěné historické konstrukce altánu včetně všech dekorativních prvků, obnovu břidlicových střech, rekonstrukci zděných částí a schodiště s vyhlídkou za altánem a přístavbu nového objektu viničního sklípku zabudovaného do svahu. Nová přístavba v maximální míře respektuje charakter cenné památky architektury historismu. Jako součást stavby bylo také upraveno bezprostřední okolí altánu. V současné době slouží občerstvení a vinný sklípek plně veřejnosti.