Adresa:

Gorazdova 13, čp. 1996
Katastr: Nové Město
Praha 2

Vlastníci:

  • Miroslav Trnka
  • Zdeněk Trnka

Popis objektu:

Objekt  je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.   

Secesní nájemní  dům U Kapínů byl vystavěn v letech 1905–1906 podle plánů stavitele a majitele domu Jana Petráka. Zdejší cenná umělecká výzdoba štukatérská a malířská je bohatě vybavena kovanými secesními  prvky mříží balkónů aj. Všechny tyto součásti stavby byly ve velmi  špatném stavu s těžko čitelným barevným výrazem celku v době vzniku.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Majitelé domu U Kapínů získali finanční prostředky na stavební a restaurátorské práce z grantu MHMP v roce 2004. Došlo k úspěšnému restaurování malířské a štukové výzdoby na fasádě. Za zdařilé lze považovat také realizované kovářské a zámečnické práce. Všechny prováděné práce proběhly v souladu se závazným stanoviskem vydaným odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Odborní pracovníci odboru památkové péče na celý průběh prací dohlíželi. Byly provedeny průzkumy původní barevnosti fasády, jednotlivých kovových prvků a došlo k restaurování uliční fasády do její původní podoby.