V roce 2012 byla ukončena etapa obnovy parku Havlíčkovy sady u Dolní Landhausky. V rámci oprav byly provedeny sadové úpravy dotčené části parku, úpravy cestní sítě a oprava opěrných stěn. Tyto opěrné zdi u Dolní Landhausky byly vystavěny zřejmě spolu se stavbou vily po roce 1871 v duchu italské renesance a jsou koncipovány jako vzpěrné stěny, které vytvářely terasy. I když lze předpokládat, že opěrné zdi byly mnohem barevněji řešeny, byly tyto zdi restaurovány do podoby dle doložených výsledků restaurátorských průzkumů (dochované vrstvy byly zachovány pouze ve fragmentech) a to v souladu se zájmy památkové péče.
Provedená úprava dolní části parku je výrazným zhodnocením parku jako celku.