Bartolomějská 9a, čp. 293.jpg

Bartolomějská 9a-okno 2.NP-před výměnou.jpg   Bartolomějská 9a-okno přízemí-po výměně.jpg

Adresa:

č.p. 293, k.ú. Staré Město
Bartolomějská 9a
Praha 1

Vlastník:

Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka
Libějovice 62
Vodňany

Popis objektu:

Objekt čp. 293 těsně přiléhající ke kostelu sv. Bartoloměje (při severozápadní zdi kostela) je starší než barokní přestavba kostela; svým tvaroslovím se řadí do okruhu J. B. Matheye.

V 17. a 18. století se objekt spolu s čp. 308 stal majetkem jezuitů. Roku 1853 byla budova koupena a věnována kongregaci šedých sester III. řádu sv. Františka. Od roku 1949 do roku 1990 zde sídlila policie ČSR a ČR. Objekt nyní slouží opět jako klášter Kongregace šedých sester III. řádu sv. Františka.

Dotčený objekt byl pro své umělecké a architektonické hodnoty navržen dne 10. 6. 2009 k prohlášení za nemovitou kulturní památku.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

V dotčeném objektu proběhla výměna vnějších špaletových oken ve 2.NP až 4.NP za nová, která jsou oproti původním otevíratelná dovnitř. Vnitřní okna včetně rámu byla zachována a repasována. Profilace vnějších křídel byla provedena jako kopie; poutec je rozčleněn  ozdobnou profilovanou lištou. Popisovanou úpravou se okna pohledově  neměnila, i když došlo ke změně v otevírání oken. Veškeré práce byly průběžně konzultovány a byl prováděn památkový dohled.

Dále bude v objektu probíhat oprava oken v přízemí se zachováním otevírání vnějších oken ven a výměna oken horního podlaží střešního altánu.