• Ivan Rada: "Výzkumy expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Mostě na sídlištích lidu s volutovou keramikou", Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, E 20-21 (1975-76), sympozium Těšetice-Kyjovice, 1974
  • Ivan Rada: "Nové nálezy lineární keramiky na Podbořansku", Praehistorica VIII, Varia Archeologica 2 (sborník k poctě 80. narozenin akademika Jana Filipa), Praha 1981 
  • Ivan Rada: "Únětické pohřebiště  v Chotěbudicích, okr. Louny", Archeologické rozhledy XXXIII, Praha 1981
  • Ivan Rada: "Výzkum lineárního sídliště v Chotěbudicích v r. 1974", Archeologické rozhledy XXXIII, Praha 1981
  • Ivan Rada: "On the Problems of Linear-Pottery culture settlement in the Drainage Area of the Leskovsky Creek /Region of Podbořany/", Archeologisches Institut Slovakischen Akademie der Wissenschaften, Internationales Kolloquium Nové Vozokany 1981, Nitra l982
  • Ivan Rada, Eva Černá: "K problematice a výzkumu osídlení v oblasti Pětipeské pánve", Archeologické studijní materiály 15, ArÚ ČSAV, Praha 1986
  • Ivan Rada:" Sídliště kultury s lineární keramikou v Chotěbudicích, okr. Louny", Archeologické studijní materiály 15, ArÚ ČSAV, Praha 1986
  • Jan Fridrich, Ivan Rada: "Doklady pravěké těžby a zpracování křemence v poloze Písečný vrch, k.ú. Bečov, okr. Most", Archeologické studijní materikály 15, ArÚ ČSAV, Praha 1986
  • Ivan Rada: "Die Siedlungsarcheologische Erforschung in Becken von Pětipsy", Archeologische Rettungstaetigkeit in den Braunkohlengebieten und die Problematik der Siedlungs-Geschichtlichen Forschung, Praha 1987
  • P. Čornej, I. Čornejová, I. Rada, V. Vaníček: "Dějiny zemí koruny České I", nakl. Paseka, 1. vydání Praha 1992  (je to zároveň oficielně uznaná učebnice historie Ministerstvem kultury ČR  - v současné době existuje již řada opakovaných vydání)