Tomáš Alušík: Defensive Architecture of Prehistoric Crete. British Archaeological Reports International Series 1637; Archaeopress, Oxford 2007. 230 stran, 78 obrázků. ISBN 9781407300764.

V této knize autor diskutuje prehistorickou defensivní architekturu na Krétě. Pod pojmem „defensivní architektura“ se rozumí veškeré architektonické řešení, které brání nebo alespoň přispívají k větší obranyschopnosti a „vojenské způsobilosti“ jakéhokoli druhu osídlení nebo budovy. Autor na základě prostudování publikovaných zpráv a/nebo návštěvy několika set krétských prehistorických lokalit rozlišuje celkem pět typů diskutovaného druhu architektury (ohradní/hradební zdi; věžovité stavby; tzv. guard houses (strážní domy či pevnosti); tzv. guardrooms (strážní místnosti - strážnice) a úpravy vstupních systémů vedoucí k jejich postupnému uzavírání). Před prezentací lokalit a konkrétních příkladů defensivní architektury (je jich více než 200) a závěrů autor nastiňuje nejprve historii výzkumu a diskutuje metodologické otázky.

Tato kniha jasně dokazuje, že během prehistorického období – od pozdních fází neolitu – byla na Krétě obrana vyjadřována také architektonicky pomocí defensivní architektury. Tento fakt sice odporuje původním a tradičním představám o prehistorii Kréty, ale je třeba ho brát v úvahu při interpretaci celkového charakteru krétské (mínojské) civilizace. Výpověď fortifikací pomáhá rekonstruovat a vnášet světlo nejen na krétskou historii, ale také společnost a její proměny.

více viz http://www.archaeopress.com/searchBar.asp?QuickSearch=Alusik

 

 

Další publikace autora:

 • Alušík, T., 2002: Minoan tripartite shrines – the beginnings of its architectonic form and its relationship to the ancient cultures of the Near East. Studia Hercynia VI / 2002, s. 111 - 122.
 • Alušík, T., 2003: Tripartite shrine in the Minoan architecture and iconography. Eirene XXXIX / 2003, s. 56 - 118.
 • Alušík, T., 2003: Tower in the architecture of Minoan palaces and villas. Studia Hercynia  VII / 2003, s. 154 - 164.
 • Alušík, T., 2003: Sog. Erscheinungsfenster in der Minoischen Ikonographie? (Abstract). Forum Archaeologiae 29/XII/2003 (http://farch.net).
 • Alušík, T., 2004: Minoan-Mycenaean Elements in the Work of Josip Plećnik at the Prague Castle. In: “Antike Tradition in der Architektur und anderen Künsten um 1900.“ Studia Hercynia VIII / 2004, s. 59 - 66.
 • Alušík, T., 2004: Ancient elements on Jewish tombs of the end of the 19th and beginning of the 20th century in Prague. In: “Antike Tradition in der Architektur und anderen Künsten um 1900.“ Studia Hercynia VIII / 2004, s. 83 - 87.
 • Alušík, T., 2005: The influence of Classical Antiquity on Jewish tombs in Prague, c. 1900. Judaica Bohemiae XL / 2005, s. 142 - 148.
 • Alušík, T., 2005: Architecture in the Aghia Triada Sarcophagus – Problems and possible solutions. Eirene XLI / 2005, s. 26 - 45.
 • Alušík, T., 2005: Defensive architecture at Gournia? Eirene XLI / 2005, s. 46 - 54.
 • Alušík, T., 2005: Minoan defensive architecture in Palaikastro area. Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis - N-series, 2005, s. 5 - 13.
 • Alušík, T., 2006: Cretan  prehistoric  defensive  architecture: A  short  introduction.  In:  Minoan Seminar  –  Minoan  Matters.  http://www.minoanseminar.gr/abstracts/ defarchincretefinal1.pdf
 • Alušík, T., 2006: Sog. Erscheinungsfenster in der Minoischen Ikonographie? In: Koiner, G. – Lehner, M. – Lorenz, T. – Schwarz, G.: Akten des 10. Österreichischen Archäologentages in Graz, 7. - 9. November 2003, s. 11 - 16.
 • Alušík, T., 2006: Prähistorische Defensivarchitektur auf Kreta. Forum Archaeologiae 39/VI/2006 (http://farch.net).
 • Alušík, T., v tisku: Middle Helladic and Middle Minoan Defensive Architecture: A Comparison. Acts of the “MESOHELLADIKA – The Greek Mainland in the Middle Bronze Age” conference, Athens, 8. – 12. 3. 2006.
 • Alušík, T., v tisku: Cretan prehistoric defensive architecture. Acts of the “Symposium on Mediterranean Archaeology 2006”, Ankara, 9. – 11. 3. 2006.
 • Alušík, T., v tisku: Defensive architecture of prehistoric Crete – First Results. Acts of the 10th International Congress of Cretan Studies, Chania, 1. – 8. 10. 2006.
 • Alušík, T., v tisku: Defensive architecture in Crete in Late/Final Neolithic and Bronze Age. Acts of the “Defence structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC” session - papers presented at the 12th European Association of Archaeologists Annual Meeting, Cracow, 19. – 21. 9. 2006.
 • Alušík, T., v tisku: Enclosure walls of Minoan Crete. Acts of the “Symposium on Mediterranean Archaeology 2007”, Istanbul, 24. – 29. 4. 2007.
 • Alušík, T., v tisku: Several notes to the iconography of jewellery on Minoan frescoes. Acta Musei Nationalis Pragae, Series A - Historia, 2007.