Anna Zídková:  Fellner a Helmer v Karlových Varech
vydalo Karlovarské muzeum 1997

Anna Zídková: doslov ke knize Miroslava Ivanova Požár Národního divadla aneb příliš mnoho náhod
vydalo nakladatelství Academia 1999

Anna Zídková:  Keramická škola v Karlových Varech
Stavební listy, vydavatel ABF, a.s., 2000

kolektiv autorů: Technické památky Visegrádské čtyřky, II. díl
Anna Zídková:  Mincovna v Jáchymově

vydal Maďarský svaz stavebních inženýrů 2004

kolektiv autorů: Technické památky Visegrádské čtyřky, III. díl
Anna Zídková: Maják a Gočárovy domky na letišti ve Kbelích

vydal Polský svaz stavebních inženýrů 2007

Anna Zídková: Obnova viniční usedlosti Sklenářka, nemovité kulturní památky v Praze - Troji, In: Stavebnictví č. 08/13,s. 58-61