Vedoucí oddělení: Ing. Ivana Síbrtová

Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing.arch. Zdeňka Baštová specializovaná územní pracovnice - architektka, památkářka +420236002658 zdenka.bastova@praha.eu
MgA. Jiří Bláha architekt - památkář +420236002492 jiri.blaha@praha.eu
Ing. Pavlína Cihelková specializovaná územní pracovnice - architektka, památkářka +420236002297 pavlina.cihelkova@praha.eu
Ing.arch. Břetislav Cír architekt - památkář +420236002378 bretislav.cir@praha.eu
Mgr. Miroslav Daňhel architekt - památkář +420236002087 miroslav.danhel@praha.eu
Mgr. Petra Daňhelová architektka - památkářka +420236002045 petra.danhelova@praha.eu
Ing. Dana Dobrovodská architektka - památkářka +420236002905 dana.dobrovodska@praha.eu
Ing. arch., MgA. Ondřej Goetz architekt - památkář +420236002431 ondrej.goetz@praha.eu
ak.arch. Jelena Hochmanová architektka - památkářka +420236002453 jelena.hochmanova@praha.eu
Ing. arch. Jan Hýbner architekt - památkář +420236003309 jan.hybner@praha.eu
Ing. arch. Michal Chalupka architekt - památkář +420236003158 michal.chalupka@praha.eu
Mgr. Bc. Eliška Kokinová specializovaná územní pracovnice - architektka, památkářka +420236003258 eliska.kokinova@praha.eu
Mgr. Jan Kostěnec, Ph.D. architekt - památkář +420236002176 jan.kostenec@praha.eu
Mgr. Jana Koželová architektka - památkářka +420236003314 jana.kozelova@praha.eu
Bc. Igor Krejzek architekt - památkář +420236002663 igor.krejzek@praha.eu
Ing. arch. Lenka Křížová architektka - památkářka +420236002035 lenka.krizova@praha.eu
Dagmar Kubrichtová referentka památkové péče, sekretářka +420236002987 dagmar.kubrichtova@praha.eu
Mgr. Michaela Líčeníková, Ph.D. architektka - památkářka +420236002702 michaela.licenikova@praha.eu
Ing. arch. Hana Nezvedová architektka - památkářka +420236003159 hana.nezvedova@praha.eu
Mgr. Soňa Nováková architektka - památkářka +420236002336 sona.novakova@praha.eu