Předmět grantu: oprava severního vstupního schodiště

Grant: 150 000 Kč