Předmět grantu: rekonstrukce fasády hlavní budovy a souvisejících prvků viniční usedlosti Mazanka

Grant: 900 000 Kč