Předmět grantu: oprava schodiště - Bytový dům ul. Petra Slezáka 547/4, Praha 8 - Karlín (oprava žulových schodů a teracových podest)

Grant: 60 000 Kč