Předmět grantu: sjednocení vzhledu budovy - výměna balkon. dveří, výměna 12 oken a repase 9 oken

Grant: 350 000 Kč