Předmět grantu: výměna vjezdových vrat a vrátek

Grant: 50 000 Kč