Předmět grantu: výměna oken do ulice Strojnická a Schnirchova + 2 ks bytových balkonových dveří

Grant: 750 000 Kč