Předmět grantu: havarijní oprava břidlicové střechy nad sakristií kostela

Grant: 310 000 Kč