Předmět grantu: restaurování sochy Madony s Ježíškem a erbu

Grant: 70 000 Kč