Předmět grantu: restaurování sochy sv. Josefa s Ježíškem a erbu

Grant: 35 000 Kč