Předmět grantu: 1. priorita: oprava ohradní zdi fary u kostela sv. Vojtěcha, 2. priorita: oprava oplocení u fary sv. Vojtěcha

Grant: 237 000 Kč