Předmět grantu: restaurování zábradlí chóru a kazatelny

Grant: 450 000 Kč