Předmět grantu: oprava střechy, krovu a korunní římsy

Grant: 1 500 000 Kč