Předmět grantu: oprava uliční fasády do ulice U Železné lávky a nábřeží E. Beneše

Grant: 1 000 000 Kč