Předmět grantu: restaurování mobiliáře kostela 2. etapa - hlavní oltář s menzou, boční oltář sv. Jana Nepomuckého, boční oltář Srdce páně, zpovědnice, kazatelna, socha sv. Josefa s konzolí, socha Panny Marie

Grant: 218 000 Kč