Předmět grantu: oprava krovu a střechy jižní boční lodi kostela

Grant: 2 500 000 Kč