Předmět grantu: oprava povrchu dvora

Grant: 150 000 Kč