Předmět grantu: kompletní obnova oltáře Panny Marie Bolestné

Grant: 400 000 Kč