Předmět grantu: oprava římsy pravé věže

Grant: 123 000 Kč