Předmět grantu: oprava povrchu dvora

Grant: 120 000 Kč