Předmět grantu: restaurování oltáře sv. Judy Tadeáše, nástavec včetně obrazového rámu, 2 andílci - putti menší, socha světice na římse - I. etapa

Grant: 90 000 Kč