Předmět grantu: oprava mechanického poškození a celkové restaurování barokních podstavců soch Panny Marie Immaculaty a sv. Jana Nepomuckého

Grant: 130 000 Kč