Předmět grantu: oprava mechanického poškození a celkové restaurování barokních podstavců soch Panny Marie Immaculaty a sv. Jana Nepomuckého

Grant:  81 000 Kč