Předmět grantu: výměna střešní krytiny a oplechování

Grant: 200 000 Kč