Předmět grantu: restaurování bočního oltáře sv. Anny

Grant: 185 000 Kč