Předmět grantu: obnova střechy a krovu - I. etapa

Grant: 800 000 Kč