Předmět grantu: obnova korunní římsy - konzolí

Grant: 160 000 Kč