Předmět grantu: obnova korunní římsy - konzolí

Grant: 150 000 Kč