Předmět grantu: oprava obvodové zdi areálu Nemocnice MSKB a přilehlé terasy - 3. etapa (parcely č. 988, 985, 984/2)

Grant: 1 100 000 Kč