Předmět grantu: výměna oken v podkrovním vikýři objektu

Grant: 90 000 Kč