Předmět grantu: restaurování podstavce hlavního oltáře - dřevěná architektura (bez menzy), zlacené konzole pod sochami

Grant: 1 200 000 Kč