Předmět grantu: oprava krovu a střechy kostela Narození Páně - část rozšířené I. etapy

Grant: 1 300 000 Kč